• کوچک قطعات گردونه

  کوچک قطعات گردونه

  گردونه خودکار ما برای اجزای خاص شکل تحقیق و به طور مستقل توسط شرکت ما در ترکیب با فرآیند تولید قطعات خاص شکل، که مناسب است برای بسیاری از انواع قطعات بتنی خاص شکل توسعه یافته است. با ویژگی های ماشین بالا ...
  بیشتر ببینید
 • گام تایپ قالب مواجهه

  گام تایپ قالب مواجهه

  طراحی سازگار با محیط زیست حفاظت قطعات و اجزای تشکیل اسفنجی شهر قالب های ما مناسب و علمی است. طریق تجزیه و تحلیل زور، برای اطمینان از قدرت از قالب و کاهش وزن. از طریق طراحی جوشکاری مناسب و تکنولوژی destressing، تغییر شکل کاهش می یابد، حصول اطمینان از ل ...
  بیشتر ببینید